lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Informacja dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Aktualności

17.12.2013, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy.

 • Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?
 • Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu?
 • Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków?

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie poniższy tekst.

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone z zastosowaniem środków zapobiegawczych;
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zwieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych.

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie. Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp.

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.

Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię. Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

 • Infolinii AA: 801 033 242;
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), tel. (22) 250 63 25 gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia odwykowego na Twoim terenie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swoim miejscu zamieszkania.

 (tekst: za broszurą wydaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Porozumienia o Współpracy na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x