lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

WSPÓLNIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Wojewódzka Policji Aktualności

24.02.2016, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

23 lutego 2016 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się  Konferencja pt." Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim"  współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim.  

Głównym celem konferencji było przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy dla ofiar przemocy domowej. Konferencję otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak. 

W konferencji uczestniczyli policjanci, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dyrektorzy szkół i kuratorzy sądowi. Podczas spotkania prelegenci przedstawili temat związane z problematyką przemocy w rodzinie, w tym wobec małoletnich oraz przestępczością i demoralizacją nieletnich:

 • Rola i zadania prokuratora w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Robert Kmieciak – Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze,
 • Rola i zadania sądu w zakresie przestępstw z użyciem przemocy - Weronika Gil
  – sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, kierownik Sekcji Wykonawczej VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,
 • Specyficzne i niespecyficzne symptomy krzywdzenia dzieci - dr hab. prof. Iwona Grzegorzewska – Uniwersytet Zielonogórski,
 • Procedura „Niebieskie Karty” – zasady realizacji przez uprawnione podmioty –
  dr Anna Obiegło – Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Analiza rejestracji procedury „Niebieskie Karty” przez Policję w województwie lubuskim – rola i zadania dzielnicowego w procedurze - podkom. Justyna Ławreszuk – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Granice odpowiedzialności szkoły w przemocy wobec dzieci i młodzieży
  - dr hab. prof. Grażyna Miłkowska – Uniwersytet Zielonogórski,
 • Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją
  w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją - nadkom. Piotr Wiśniewski – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Charakterystyka przestępczości nieletnich w województwie lubuskim
  - sierż.sztab. Agnieszka Stuhl – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Środki wychowawcze i poprawcze stosowane w postępowaniu cywilnym wobec małoletnich - Ewa Blachowska– sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich,
 • Pozakarne uprawnienia prokuratora - Dorota Przygrodzka, Elżbieta Moczkodan – Grabowska – prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, zajmujący samodzielne stanowiska do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych,
 • Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie - Jakub Piosik
  – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
 • Rola i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie procedury Niebieska Karta - Marlena Narewska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Zielonej Górze,
 • Przesłuchanie dziecka w trybie art. 185a k.p.k. - Katarzyna Maćkowiak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Wydział V Śledczy,
 • Podsumowanie konferencji - Dr Alfred Staszak – Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze.

Konferencja zorganizowana została w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x