lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Zwiększa się skuteczność Policji w realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Wojewódzka Policji Aktualności

20.11.2013, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podsumował realizację procedury „Niebieskie Karty” przez policjantów województwa lubuskiego w I półroczu 2013 roku. W woj. lubuskim w I półroczu 2013 roku policjanci wypełnili 1 365 formularzy „Niebieska Karta – A”. W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego, liczba wypełnionych formularzy wzrosła o 31 %.

W omawianym okresie zanotowano 1 854 osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zdecydowaną większość spośród osób pokrzywdzonych przemocą stanowią kobiety – 68% (1 253). Mężczyźni w grupie pokrzywdzonych stanowią 11% (212). Odsetek ten zwiększył się o 3 punkty procentowe w ciągu roku.

W wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych zostało 389 osób małoletnich do 18 roku życia, co stanowi 21% w stosunku do ogółu pokrzywdzonych. Odsetek małoletnich wśród pokrzywdzonych przemocą w rodzinie zmniejszył się o 7 punktów procentowych.

Przemocy dopuściło się 1 365 sprawców. Wśród nich największą grupę stanowili mężczyźni – 93% (1 272). Kobiety stosowały przemoc w 6% przypadków (83), to więcej o 2 punkty procentowe niż w poprzednim półroczu. W 10 przypadkach (1%) osobami stosującymi przemoc były osoby nieletnie. W ciągu roku ich udział wśród ogółu sprawców wzrósł o 0,4 punkty procentowe. 

Podczas interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie zatrzymanych zostało  289 osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co stanowi 22% wszystkich zanotowanych sprawców przemocy.  

W większości przypadków (844 - 62%) osoby  wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie były pod wpływem alkoholu, z czego 96% (811) stanowili mężczyźni, a 4% (32) kobiety. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, udział sprawców działających pod wpływem alkoholu w ogólnej liczbie sprawców zwiększył się o 2 punkty procentowe.

W województwie lubuskim w I półroczu 2013 r. wszczęto 694 postępowania przygotowawcze z art. 207 k.k., zakończono – 713, natomiast stwierdzono 363 przestępstwa z art. 207 k.k. W porównaniu z I półroczem 2012 r. liczba postępowań wszczętych i zakończonych wzrosła. Zwiększyła się również  liczba  przestępstw stwierdzonych – o 4,6%.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez Policję lubuską zawarte są w zakładce dokumenty: „Analizie realizacji procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie Karty” przez jednostki KPP/KMP woj. lubuskiego w I półroczu 2013 r.”

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x