lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

POMOC POKRZYWDZONYM W RAMACH POZAKARNYCH DZIAŁAŃ PROKURATORA

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Komunikaty

14.11.2013, dodał: Małgorzata Burzyńska (Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., Miasto Gorzów Wlkp.)

Każdy kto doznaje przemocy ma prawo do ochrony. Przerwanie przemocy jest podstawowym warunkiem, aby Tobie pomóc.

Jako osoba pokrzywdzona - oprócz żądania wszczęcia postępowania karnego i ukarania sprawcy - możesz  zwrócić się o pomoc do prokuratora:

  • aby skierował do sądu rodzinnego wniosek o przymusowe leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, czyli  o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • aby wystąpił do sądu o zobowiązanie członka rodziny, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie,  do opuszczenia mieszkania - w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • aby wytoczył na Twoją rzecz powództwo o zadośćuczynienie lub/i/ odszkodowanie ( zwłaszcza, gdy nie posiadasz środków materialnych, jesteś osobą starszą, małoletnią lub w innych sposób sobie nie radzisz w takich sprawach),
  • aby   w Twoim imieniu wystąpił o alimenty lub ich podwyższenie, jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wytoczyć takiego  powództwa,
  • aby złożył w sądzie rodzinnym wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
  • aby wystąpił,  w razie takiej potrzeby, do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie cywilnej i administracyjnej, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x