lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Pomoc osobom doświadczającym przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Aktualności

04.12.2013, dodał: Karolina Mazur (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miasto Gorzów Wlkp.)

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą liczyć na bezpłatną specjalistyczną pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji kryzysowej i stałego zatrzymania przemocy. 

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie udzielamy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W zakresie interwencyjnym zapewniamy:

-schronienie na okres do 3 miesięcy,

-ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,

-udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia,

-rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,

-wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej,

 

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

-udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,

-prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

-opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,

-przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze.

 

W zakresie potrzeb bytowych:

-zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy.

 Ponadto nie podlegamy rejonizacji w związku z powyższym każda osoba doznająca przemocy w rodzinie może otrzymać od nas pomoc niezależnie od zamieszkania.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x