lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Konferencja dot. problemów współczesnej rodziny

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat zielonogórski Gminy Nowogród Bobrzański Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności

21.11.2013, dodał: Adam Paszkowski (Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowogród Bobrzański)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Problemy współczesnej rodziny z uwzględnieniem form pomocy rodzinie w środowisku lokalnym” , która odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Pocztowej 9.

Głównym celem konferencji  jest prezentacja lokalnego systemu wsparcia rodziny na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz roli organizacji pozarządowych w tym zakresie.
Konferencja organizowana jest w ramach Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego pt.: "W rodzinie bezpieczniej”.

Poniżej zamieszczamy program konferencji.

 

Szczegółowy program konferencji :

10:00 Otwarcie konferencji przez Andrzeja Bawłowicza, Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

10:10 "Sytuacja rodzin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”  -  Agnieszka Bandiak, Kierownik M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim

10:20 "Niebieska  Tarcza – Prokuratura przeciw przemocy”  – Alfred Staszak, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze  

10:45 "O przemocy? – w pomocy” -   Renata Teodorczyk, psycholog,  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11:00 "Przemoc w rodzinie, a działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ” 
- Anna Bembnowicz–Jarmolonek, koordynator ds. przeciwdziałania   przemocy w rodzinie, 
- sierż. sztab Przemysław Broka, Dzielnicowy Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- Dorota Laskowska-Kabała, pedagog Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim      

11:15 "Działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka”  - Grażyna Drozdek, Przewodnicząca TKOPD  w Zielonej Górze/ koło w Nowogrodzie Bobrzańskim

11:25 "Piecza zastępcza w powiecie zielonogórskim” - Anna Gołębska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Zielonej Górze

11:40 "Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi w Polsce”  - Otylia Schönborn , Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w  Lubsku    

12.00 Działalność Koła Towarzystwa Walki z   Kalectwem   w Nowogrodzie Bobrzańskim”  - Genowefa Zielińska

12:10 Aktywność ludzi starszych w Nowogrodzie Bobrzańskim na przykładzie Klubu Seniora Nad Bobrem ”  - Barbara Kulczycka

12:20 Działalność Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim  - Krystyna Tomaszewska

12:30 Podsumowanie konferencji, poczęstunek

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x