lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Organizacje pozarządowe

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Kto i jak pomaga

19.12.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Organizacje pozarządowe to głównie stowarzyszenia, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują: telefony zaufania, punkty informacyjno – konsultacyjne, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci.

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:

  • pomoc psychologiczną w grupie i kontakcie indywidualnym,
  • prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych,
  • pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych,
  • pomoc socjoterapeutyczną, materialną, organizację czasu wolnego i wypoczynku, wsparcie adresowane do dzieci,
  • podejmowanie interwencji u innych służb mających na celu ujawnienie przemocy i zapewnienie pomocy jej ofiarom,
  • przedstawiciele pozarządowych wchodzą w skład zespołów organizacji interdyscyplinarnych powołanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także, w ramach potrzeb, w skład tworzonych przez zespoły grup roboczych.

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, placówkach oświatowych, komisariacie policji, itp.

Źródło: Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb "pierwszego kontaktu" z przypadkiem przemocy w rodzinie.      
Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 2013r.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x