lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Zadania Powiatu

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Kto i jak pomaga

19.12.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej, a także tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (środki na realizację i obsługę dwóch ostatnich zadań, zapewnia budżet państwa).

Powiat

 • zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej
 • tworzy i prowadzi specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek interwencji kryzysowej

 • udziela kompleksowej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
 • prowadzi interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
 • prowadzi telefoniczną interwencję kryzysową,
 • prowadzi krótką psychoterapię indywidualną, bądź rodzinną oraz poradnictwo psychologiczne,
 • udziela schronienia dla matek z dziećmi doznających przemocy (hostel),
 • animuje i prowadzi grupy wsparcia,
 • prowadzi pomoc prawną,
 • prowadzi działania profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • współpracuje z innymi podmiotami w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta, ze szczególnym uwzględnieniem służb pomocy społecznej.

Źródło: Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb "pierwszego kontaktu" z przypadkiem przemocy w rodzinie.
Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wlkp. 2013r.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x