Niebieska tarcza

15.10.2013, dodał: Administrator User (Administrator users)

Prokuratura przeciw przemocy – Lubuska Niebieska Tarcza

Prokuratorzy z racji wykonywanych obowiązków służbowych codziennie borykają się z różnego rodzaju przestępstwami, wśród nich jednym z najczęstszych są przypadki przemocy domowej.

Idea programu Lubuska Niebieska Tarcza  zrodziła się w efekcie dwóch, tylko z pozoru wykluczających się, ale na pewno skrajnych, odczuć: bezsilności i jednocześnie potrzeby działania.

Bezsilność bardzo często towarzyszy prokuratorowi nawet wówczas, kiedy pomimo skierowania aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej, ofiary nadal pozostają w sieci toksycznych zależności od sprawcy. Interwencja kryzysowa związana z postępowaniem karnym jest tylko przejściowym rozwiązaniem skomplikowanej sytuacji ofiary. Kara dla sprawcy, choćby była bardzo surowa, nie rozwiąże problemów mieszkaniowych, socjalnych, a przede wszystkim mentalnych, osób dotkniętych przemocą.

Beznadziejność sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary, rodzi potrzebę działania, a raczej współdziałania. Potrzebę szukania sojuszników, którzy przejmą z rąk prokuratora pokrzywdzonych i otoczą ich opieką.

Naturalnym sojusznikiem, w tym przypadku okazał się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze i współpracujące z nim Ośrodki Pomocy Społecznej.

Właśnie na tym forum powstał pomysł Lubuskiej Niebieskiej Tarczy , jako zintegrowany system pomocy ofiarom przemocy domowej. Zintegrowany to znaczy taki, w którym każda instytucja, zajmująca się niesieniem pomocy, będzie w ramach swoich kompetencji otaczać ofiary „tarczą” umożliwiając wyzwolenie się z patologicznych więzów.

Dyskusja o Lubuskiej Niebieskiej Tarczy pokazuje, że zintegrowany system pomocy może obejmować policję, prokuraturę, sądy i ośrodki pomocy społecznej. W ramach systemu istotną rolę odgrywają również urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie, szkoły czy inne instytucje i stowarzyszenia, których działalność nie jest bezpośrednio skoncentrowana na pokrzywdzonych przestępstwem.

Współdziałanie wymienionych podmiotów stanowi siłę Tarczy , która nie tylko chroni ofiary przemocy domowej, ale także pozwala im na wyzwolenie się z toksycznych zależności.

Działając razem, i tylko razem, możemy być skuteczni. Razem, i tylko razem, możemy zmieniać świat czyniąc go lepszym.

Prokurator Okręgowy
/ – / dr Alfred Staszak

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x