Podsumowanie programu „Razem przeciwko przemocy w rodzinie”

09.12.2016, dodał: Agata Kądziołka-Świderska (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. podsumowali półroczny projekt wspierany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Gorzowa Wlkp. na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

8 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta konferencja dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta. Wystąpienia specjalistów, którzy przedstawili różne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie oraz podsumowanie działań zrealizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy w Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. były okazją do wysunięcia konstruktywnych wniosków na temat znaczenia współpracy w tym obszarze. Podczas trwania projektu pracownicy socjalni, psycholodzy GCPR i policjanci zrealizowali szereg działań, począwszy od konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, poprzez zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich wybranych gimnazjów i liceów, konsultacje psychologiczne, szkołę dla rodziców, e-poradnictwo prowadzone przez specjalistów sekcji ds. przemocy, aż po kampanię informacyjną w mediach i podczas lokalnych imprez.

Działania w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” miały na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przełamywanie zakorzenionych w społeczeństwie mitów i stereotypów dotyczących sytuacji przemocowych. Specjaliści podkreślali jak ważne jest reagowanie na krzywdę drugiego człowieka, którym może być każda osoba z rodziny, ale też sąsiad mieszkający za ścianą. Z kolei, istotą cyklu spotkań w szkołach było kształtowanie świadomości i postaw młodzieży w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe, budowanie empatii, wypracowanie odpowiedniego postrzegania problemu ze wskazaniem jak zachować się w sytuacji doświadczania przemocy oraz omówienie roli policjanta, pracownika socjalnego, pedagoga i innych uprawnionych instytuacji w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji zorganizowanej na zakończenie projektu Pani Justyna Pawlak, Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz insp. Stanisław Panek, Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. mieli okazję podziękować szkołom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wnioski, które wysunięto podsumowując całość działań wyraźnie wskazują, że profilaktyka jest dobrym kierunkiem do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i takie działania w przyszłości warto kontynuować.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x