lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Moc TAK Przemoc NIE

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Miejska Policji Aktualności

19.03.2014, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Główne założenia programu Moc TAK Przemoc NIE, w tym procedury postępowania w przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie policyjnej było tematem przeprowadzonych 11 i 18 marca szkoleń skierowanych do służb patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowych gorzowskiej komendy Policji. Warsztaty zostały przeprowadzone przez koordynatora Niebieskiej Karty KMP Gorzów przy udziale psychologa Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariuszy BSW KGP.

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych pn Moc Tak Przemoc Nie -  policjanci z KMP w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych zostali przeszkoleni z zakresu prawidłowego trybu postępowania podczas podejmowania interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej. Szkolenia przeprowadziła koordynator Niebieskiej Karty KMP w Gorzowie Wlkp. st.sierż. Agata Kądziołka-Świderska z Wydziału Prewencji, natomiast aspekty psychologiczne omawianego zagadnienia przedstawiła psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pani Małgorzata Golec. Obszary zagrożenia przestępczością w strukturach Policji oraz prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówili funkcjonariusze gorzowskiego Wydziału BSW KGP podinsp. Marek Babacz oraz kom. Mariusz Łapiński. Uczestnicy szkolenia zapoznali się nie tylko rodzajami i formami przemocy, ale także poznali mity i stereotypy dotyczące sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej. W kolejnym etapie warsztatów omówione zostały role jakie przyjmuje osoba stosująca przemoc zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz konsekwencje wynikające z tego typu zachowań dla sprawcy i ofiary.

    Program „MOC - tak, PRZEMOC - nie” podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego w maju ubiegłego roku, zakłada przede wszystkim podniesienie skuteczności działań Policji podejmowanych na rzecz zapewniania bezpieczeństwa członków rodzin policyjnych doświadczających przemocy domowej. Kolejne wyznaczone cele obejmują wypracowanie standardu reagowania w obrębie samej instytucji w sytuacji ujawnienia problemu oraz wprowadzenie konkretnych oddziaływań psychokorekcyjnych wobec policjantów - sprawców przemocy.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x