lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Miejska Policji Aktualności

11.04.2014, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Szanowni Państwo!  Informujemy, że Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 1 kwietnia rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakładającego realizację różnych form pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty pomocowej, które  wraz z miejscem i czasem realizacji przedstawiamy poniżej.

Harmonogram działań projektu Stowarzyszenia im. Brata Krystyna

na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców

Gorzowa Wlkp. i Gmin:  Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Santok i Kłodawa

 

Koordynator projektu Iwona Filon –Król

Gabinet nr 3 ul. Słoneczna 63,66-400 Gorzów Wlkp.

tel. / fax 95/7201475

mail: if-k@wp.pl

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

Poniedziałek- piątek  9.00-11.00

 

Osoby pierwszego kontaktu nr 1 i nr 2 :

Hanna Kupidura  i Barbara Klimanowska

Pokój nr 1  ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95/7225440  mail: roszio@bratkrystyn.pl

Działania:

- przekierowywanie  do prawnika

- przekierowywanie do psychologa

- przyznawanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej  na przejazd w celu załatwiania spraw

- udzielanie pomocy w postaci : paczek żywnościowych i bonów obiadowych do jadłodajni, schronienia z wyżywieniem , p zakupu odzieży , bielizny, obuwia, środków higieny i czystości)

- kwalifikowanie do pomocy w zakresie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny (tylko spółdzielczy  lub własnościowy)

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

Poniedziałek- piątek  godz. 8.00-18.00

w systemie dwuzmianowym

 

Pomoc prawna w Gorzowie Wlkp.

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:

Marta Paczkowska – Przypis (Prawnik 1)

Bartłomiej Łukaszczuk (Prawnik 2)

Pokój prawnika ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95/7225440

mail: roszio@bratkrystyn.pl

 

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

Poniedziałek 15.00-18.00 (Prawnik 2)

Wtorek 10.00-13.00(Prawnik 1)

Środa 10.00-13.00 ( Prawnik 1)

Czwartek 15.00-18.00(Prawni1)

Piątek 14.00-17.00(Prawnik 2)

 

Zapis do prawnika codziennie do 8.00-18.00 osobiście lub telefonicznie Tel. 95/7225440

Psycholog: pomoc psychologiczna / poradnictwo psychologiczne w Gorzowie Wlkp. - Agnieszka Dobosiewicz

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II

Pokój psychoterapeuty ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.95/7225440     mail: roszio@bratkrystyn.pl

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

Poniedziałki 14.00-18.00

Czwartki 16.00- 18.00

 

Psychoterapia grupowa w Gorzowie Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II: Agnieszka Dobosiewicz

Pokój psychoterapeuty ul. Słoneczna 62a , 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel . 95/7225440

mail: roszio@bratkrystyn.pl

 

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

 

Grupa terapeutyczna osób pokrzywdzonych – terminy do ustalenia z grupą – także w weekendy 36 godz.

 

Grupa terapeutyczna rodzin osób pokrzywdzonych –

Terminy do ustalenia z grupą –także w weekendy

36 godz.

Asystenci osoby pokrzywdzonej :

Ewa Jach – Maślanka , Iwona Michalska

Pokój  6 i 7  ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.95/7225440

mail: iwonamadzia1@o2.pl

Działania:

- przekierowywanie do prawnika i psychologa , do miejsc schronienia

- wydawanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej,

- wydawanie paczek żywnościowych, bonów obiadowych, schronienia z wyżywieniem, rzeczowej(odzież, bielizna, obuwie, środki higieny i czystości)

- kwalifikowanie do pomocy w zakresie dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny

- zakupy żywności, odzieży, bielizny ,  obuwia , środków higieny i czystości

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

 

od poniedziałku do piątku np. od 11.00 – 16.00 w tym dyżury z prawnikiem w Gminach –

 

Pomoc  prawna w Gminach: Bartłomiej Łukaszczuk - prawnik

Kontakt: b-lukaszczuk@o2.pl

 

Bogdaniec – Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 tel.

95/751210; mail: gmina@bogdaniec.pl

- Gminne Centrum Informacji ul. Mickiewicza 46 tel. 95/7510310

- GOPS Bogdaniec , Kierownik tel. 95/7510073; mail ; gopsbogdaniec@wp.pl 

Deszczno-ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5 tel. 95/7287673; mail; ops.deszczno1@wp.pl

Kłodawa – Urząd Gminy ul. Gorzowska 40 tel.95/7216660;

Mail; opsklodawa@wp.pl

Lubiszyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Jedności Robotniczej 1 tel. 519 513 144, 95/7205557; mail:

opslubiszyn@wp.pl

Santok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gorzowska 19 tel. 95/7287527; mail:ops@santok.pl

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

 

Grafiki miesięczne w porozumieniu z Gminami

Dyżury w wymiarze: 2 dyżury / m-c x 3 godz.

Zapisy do prawnika poprzez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Inne formy pomocy dla mieszkańców Gmin dostępne  w Gorzowie Wlkp. po spotkaniu z asystentem podczas wizyty prawnika lub z osobą pierwszego kontaktu w Gorzowie Wlkp. Inne formy to:

- przekierowywanie do psychologa

- przyznawanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej  na przejazd w celu załatwiania spraw

- udzielanie pomocy w postaci : paczek żywnościowych i bonów obiadowych do jadłodajni, schronienia z wyżywieniem, zakupu odzieży , bielizny, obuwia, środków higieny i czystości)

- kwalifikowanie do pomocy w zakresie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny (tylko spółdzielczy  lub własnościowy)

 

 

Centrum Wychodzenia z Bezdomności

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 62a

Tel.95/7201840

Irena Stelmaszczuk – Kierownik ds. osób bezdomnych

 mail:  i.stelmaszczuk@bratkrystyn.pl

- udzielanie schronienia i całodobowego wyżywienia

-przekierowywanie do innych form pomocy :prawnej , psychologicznej i rzeczowej

1 kwietnia- 31 grudnia 2014

 

Udzielanie schronienia całodobowego kobietom i mężczyznom

przyjęcia od 8.00 – 22.00 (w sytuacjach kryzysowych całodobowo  – szczególnie poprzez wstawiennictwo Policji ,straży miejskiej )

 

Schronisko dla bezdomnych w Długim

Ul. Turystyczna 14 , 66-500 Strzelce krajeńskie

Tel/fax:  95/7636888

Aleksandra Nowak –kierownik  kom. 608449705

Władysław  Nowak – opiekun bezdomnych

-udzielanie schronienia i całodobowego wyżywienia

- przekierowywanie do innych form pomocy :prawnej , psychologicznej i rzeczowej

1 kwietnia – 31 grudnia 2014

 

Udzielanie schronienia całodobowego  mężczyznom

 

Przyjęcia od 8.00-22.00 (w sytuacjach kryzysowych całodobowo – szczególnie poprzez wstawiennictwo Policji ,straży miejskiej)

 

Dział Pomocy Rzeczowej – Józefa Kolba –Kierownik Działu Pomocy Rzeczowej

Ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. / fax 95/7206630

mail:  biuro@bratkrystyn.pl

1 kwietnia -31 grudnia 2014

Poniedziałek – piątek 11.00-17.00

 

Wydawanie używanie przedmiotów :mebli ,odzieży i obuwia ,sprzętu TV .agd i innych przedmiotów w Dziale Pomocy Rzeczowej

 

Dział Pomocy Żywnościowej –– Andrzej Serafin – kierownik

ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.95/7201840

mail:  biuro@bratkrystyn.pl

1 kwietnia – 31 grudnia 2014

Poniedziałek –piątek 11.00-15.00

Wydawanie paczek żywnościowych w Dziale Pomocy Żywnościowej

 

Jadłodajnia dla ubogich ul. Chodkiewicza 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Kierownik tel. 503531944

mail:  biuro@bratkrystyn.pl

 

1 kwietnia – 31 grudnia 2014

Wydawanie obiadów na podstawie bonów od poniedziałku do piątku  w godz. od 11.00-13.00 w piątek wydawania suchego prowiantu na weekendy

 

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x