lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Komenda Miejska Policji Aktualności

17.02.2014, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

W ramach obchodów „Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” od 24 lutego do 1 marca 2014r. gorzowska policja zorganizuje punkty konsultacyjne oraz uruchomi telefony zaufania. Porad udzielać będą policjanci oraz specjaliści.

Międzynarodowy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw Od 24 lutego – 1 marca 2014 r. w komendach powiatowych i miejskich Policji woj. lubuskiego zorganizowane będą punkty konsultacyjne. Uruchomione zostaną także telefony zaufania. Wszystko w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Pomocy i porad udzielać będą policjanci oraz specjaliści - przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw – sądów, prokuratur, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp. oraz organizacji pozarządowych.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mającego na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw – w Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw.

Wykaz zaplanowanych dyżurów w punktach konsultacyjnych dla ofiar przestępstw w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, zorganizowanych w rejonie powiatu gorzowskiego.

 

 

 

Adres i telefon punktu konsultacyjnego

 

 

Data dyżuru Godziny dyżuru Dyżurujący funkcjonariusze Policji Podmioty pozapolicyjne uczestniczące w punkcie konsultacyjnym

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.,

ul. Wyszyńskiego

122, tel. 095 738 25 50

26.02.2014r. 10:00- 12:00 Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp. Grażyna Sętkowska- Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanychw Wypadkach Drogowych
27.02.2014r. 09:00- 11:00 Jolanta Nieścierewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
28.02.2014r. 12:00- 14:00 Monika Żurawska- pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej         w Gorzowie Wlkp.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, ul. Gorzowska 19, tel. 095 728 75 27 24.02.2014r. 10:00- 12:00 Dzielnicowi KP II w Gorzowie Wlkp.                                    Pracownicy socjalni OPS          w  Santoku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5, tel. 095 728 76 73 25.02.2014r. 12:00- 14:00

Pracownicy socjalni OPS          w Deszcznie

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu, ul. Leśna 11, tel. 095 751 00 61 26.02.2014r. 11:00- 13:00

Pracownicy socjalni GOPS      w Bogdańcu

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30F, tel. 095 720 55 57 27.02.2014r. 12:00- 14:00

Pracownicy  socjalni GOPS       w Lubiszynie

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłodawie, ul. Kościelna 10, Tel. 095 721 66 63 28.02.2014r. 10:00- 12:00

Pracownicy socjalni GOPS        w Kłodawie

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/ Odrą, ul. Niepodległości 17, pokój nr 30, tel. 500 259 283 24.02.2014r. 10:00- 12:00

dzielnicowy,

mł.asp.Piotr Abrasowicz

 

Pracownicy Socjalni OPS w Kostrzynie N/Odrą, Pani Barbara Szczetyńska, Pani Małgorzata Zagacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2014r. 10:00- 12:00 dzielnicowy, asp. Norbert Zyśk
26.02.2014r. 10:00- 12:00

dzielnicowy,

st. sierż. Paweł Korotyniec

27.02.2014r. 10:00-12:00 dzielnicowy, mł. asp. Piotr Piasecki
28.02.2014r. 11:00- 13:00 mł. asp. Paweł Abrasowicz
Komisariat Policji     w Witnicy, ul. Rutkowskiego 41, tel. 095 751 72 00 24.02.2014r. 10:00- 13:00 mł. asp. Norbert Piołka  
27.02.2014r. 11:00- 14:00 sierż. szt. Jolanta Michowicz

 

 

Każda osoba fizyczna, której dobro chronione prawem (m.in. życie, zdrowie, godność, wolność, mienie) zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest uznawana wg prawa za ofiarę i może żądać respektowania swych praw.

 

OFIARA PRZESTĘPSTWA MA PRAWO DO:

 

1. TRAKTOWANIA JEJ Z GODNOŚCIĄ, SZACUNKIEM I WSPÓŁCZUCIEM.

 

Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych.

 

2. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ORAZ POSZANOWANIA JEJ ŻYCIA RODZINNEGO I PRYWATNEGO.

 

Ofiary nie wolno ponownie dręczyć – należy dołożyć wszelkich starań, by uniknęła ona dodatkowych niekorzystnych przeżyć materialnych, psychicznych, społecznych i moralnych. Oznacza to zakaz wkraczania w prywatność ofiary i jej rodziny ze strony wszystkich, którzy stykają się z nią w związku z popełnionym przestępstwem.

 

3. ŻĄDANIA UTAJNIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

 

Jeżeli ofiara występująca jako świadek przestępstwa lub osoba dla niej najbliższa ma uzasadnione obawy, że ze strony sprawcy za złożenie obciążających go zeznań zagraża mu lub jego najbliższym niebezpieczeństwo może wnieść do prokuratury lub sądu wniosek o utajnienie danych osobowych. Jeśli prokuratura lub sąd zezwoli na utajnienie danych osobowych świadka, wówczas ani oskarżony, ani jego adwokat nie dowiedzą się, kto złożył zeznanie.

 

4. ZASTRZEŻENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH JEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO WYŁĄCZNEJ WIADOMOŚCI PROKURATORA LUB SĄDU.

 

Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec świadka lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania.

 

5. ZACHOWANIA ANONIMOWOŚCI W SPRAWOZDANIACH PRASOWYCH, TELEWIZYJNYCH, W INTERNECIE I W INNYCH MEDIACH, DOTYCZĄCYCH JEJ SPRAWY.

 

Dane personalne ofiary i jej wizerunek można upublicznić tylko za jej zgodą.

 

6. UZYSKANIA FACHOWEJ POMOCY: PSYCHOLOGICZNEJ, MEDYCZNEJ, MATERIALNEJ I PRAWNEJ.

 

Prawo to przysługuje ofierze od momentu zgłoszenia naruszenia lub groźby naruszenia dobra chronionego prawem.

 

7. DZIAŁANIA JAKO STRONA W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO.

 

Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie takie może złożyć od momentu wniesienia aktu oskarżenia aż do odczytania go w sądzie.

 

8. BRANIA UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH ŚLEDZTWA LUB DOCHODZENIA TOCZĄCEGO SIĘ W JEJ SPRAWIE.

 

Ofiara ma prawo uczestniczyć w przesłuchaniu biegłego oraz zapoznać się z jego opinią. Może złożyć zażalenie na niemal wszystkie zapadłe postanowienia i zarządzenia, jak również może się żalić na decyzje, które naruszają jej uprawnienia.

 

9. SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE CZYNNOŚCI W TOKU POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO, a więc zanim sprawa trafi do sądu.

 

10. WGLĄDU DO AKT SPRAWY I SPORZĄDZANIA ODPISÓW DOKUMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SPRAWIE.

 

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje zażalenie.

 

11. MEDIACJI I POJEDNANIA ZE SPRAWCĄ.

 

Ofiara może wystąpić z taką inicjatywą do prokuratora lub do sądu.

 

12. RESTYTUCJI ( WYRÓWNANIA) PONIESIONYCH PRZEZ NIĄ SZKÓD.

 

Restytucja powinna obejmować m.in.: zwrot własności, zapłatę za doznaną krzywdę lub poniesioną stratę.

 

Pełny katalog obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw, a także szereg pomocnych materiałów można znaleźć na stronie: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x