lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat zielonogórski Gminy Sulechów

Zakres działania:
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj. zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.
Ponadto ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe /zadanie własne gminy/, oraz świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ponadto prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ustalonym ustawami.

ul. Jana Pawła II 52
66-100 Sulechów

tel. 68 478 22 44
fax 68 478 22 45
e-mail: ops.sulechow@vp.pl

http://ops.bip.sulechow.pl/

NAPISZ DO NAS

Aktualności

30.10.2013, dodał: Aneta Szustak (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulechów)

Zespół interdyscyplinarny

Kontakt z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego; pon - pt w godzinach 7.00-15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 52 (pok.103)

30.10.2013, dodał: Maciej Rzechówka (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulechów)

Porady prawne i psychologiczne

Punkt porad prawnych i psychologicznych działa w ramach projektu określonego umową pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA a Ministrem Sprawiedliwości, dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zapraszamy do OPS Sulechów - ul. Jana Pawła II 52, tel. 68-478-22-42
Prosimy pytać o możliwość pomocy finansowej!

WIĘCEJ

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x