lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Aktualności

23.07.2015, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

DOPALACZE! - GDZIE SZUKAĆ POMOCY!

W ostatnich okresie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. 
Włączając się w akcję informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą m.in. skutków zażywania dopalaczy, możliwości leczenia, wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom, uprzejmie informuję, że na stronie:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html znajdują się numery telefonów, pod którymi udzielana jest bezpłatna pomoc telefoniczna dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

13.07.2015, dodał: Aldona Żuk (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulęcin)

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie zaprasza

WIĘCEJ

08.07.2015, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Nadużywając alkoholu i zażywając dopalacze - znęcał się nad konkubiną

Żagań.  Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 2013 roku do 13 marca 2015 roku w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego, będąc pod wpływem alkoholu, znęcał się psychicznie i fizycznie nad 31-letnią konkubiną, poprzez wszczynanie awantur domowych, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i wulgarne, dręczenie, szarpanie i popychanie, oraz grożenie pozbawieniem życia.

WIĘCEJ

21.04.2015, dodał: Karolina Mazur (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miasto Gorzów Wlkp.)

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w Gorzowie Wlkp.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

WIĘCEJ

20.04.2015, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

36-latek oskarżony o znęcanie się nad rodzicami i kierowanie gróźb podpalenia domu

Zielona Góra . Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 11 lutego 2015 r. znęcał się psychicznie nad matką w ten sposób, że wszczynał awantury w trakcie których znieważał ją słowami obelżywymi, groził pozbawieniem życia, pobiciem i podpaleniem domu, uniemożliwiał spoczynek nocny, wyganiał z domu.

WIĘCEJ

13.03.2015, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

Bezpłatna pomoc specjalistyczna ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

WIĘCEJ

02.03.2015, dodał: Krzysztof Krzywak (Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zbąszynek)

Przemoc i uzależnienia w Gminie Zbąszynek

10 lutego br. w Chlastawie gm. Zbąszynek odbyła się konferencja dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uzależnieniom. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby.

- Ochrona rodzin przed przemocą i skutkami uzależnień to zadania nałożone na samorządy lokalne przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie tych ustaw Gmina podejmuje szereg uchwał – powiedziała Alina Jagaciak pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień a zarazem Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku wprowadzając w temat konferencji.

WIĘCEJ

13.02.2015, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

POLICJANCI BĘDĄ DYŻUROWAĆ W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – od 23 do 28 lutego 2015 r. - lubuska policja zorganizuje 24 punkty konsultacyjne w jednostkach Policji oraz uruchomi telefony zaufania. Pomocy i porad będą udzielać policjanci oraz specjaliści - przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw – sądów, prokuratur, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp. oraz organizacji pozarządowych. 23 lutego 2015 r.   uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie Komendy  Wojewódzkiej  Policji przy ul. Kwiatowej 10, wejście od ul. Sielskiej, czynny w  godzinach  od 9.00 do 14.00.    Porad będą udzielać policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele Wydz. Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Każda osoba zainteresowana - ofiara przestępstwa lub osoba jej bliska  mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu : 9 738 14 84 lub 0 800 16 26 16 (numer bezpłatny).  W punkcie konsultacyjnym zostaną także udostępnione bezpłatne poradniki i ulotki informacyjne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto policjanci będą pełnili dyżury w punktach konsultacyjnych uruchomionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie w woj. lubuskim oraz Lubuskim Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze. Szczegółowy wykaz dyżurów policjantów znajduje się w załączonym wykazie. 

WIĘCEJ

11.02.2015, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

Ruszył nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje, iż ruszył nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Miejscem realizacji spotkań będzie siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach. Całkowity wymiar godzin: 60 h. zajęć (15 spotkań).

Osoby chętne do udziału w programie proszone są o zgłaszanie się do siedziby tut. Centrum.  

10.02.2015, dodał: Joanna Janicka (Ośrodek Pomocy Społecznej, Szprotawa)

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej

Wzorem roku ubiegłego na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie wznowione zostały bezpłatne porady w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i przemocą w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzez prowadzenie punktu porad prawnych i psychologicznych jak również udzielanie pomocy finansowej w ramach Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

WIĘCEJ

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x