lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Aktualności

01.04.2015, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

Wielkanoc

31.03.2015, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Znęcał się nad rodziną, synowi groził zabójstwem

Krosno Odrzańskie . Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 50 letniemu mężczyźnie, który w okresie od 01.09.2014 r. do 27.10.2014 r. w jednej z miejscowości koło Krosna Odrzańskiego, znęcał się psychicznie nad żoną i synem w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał w domu awantury w czasie których wyzywał domowników słowami wulgarnymi, poniżał, popychał, wyganiał z domu, zakłócał spokój i spoczynek nocny, niszczył mienie w domu. W dniu 27.10.2014 r. groził zabójstwem synowi oraz znęcał się fizycznie nad żoną w ten sposób, że ją popychał, szarpał, wykręcał jej ręce.

WIĘCEJ

13.03.2015, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

Bezpłatna pomoc specjalistyczna ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. poinformował, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

WIĘCEJ

09.03.2015, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Ojciec i jego konkubina znęcali się nad 4 letnią dziewczynką

Świebodzin.  Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31 letniej kobiecie oraz 32 letniemu mężczyźnie. 
Oskarżona w okresie od 09 września 2014 r do 15 listopada 2014r w Babimoście,  znęcała się fizycznie i psychicznie nad córką swojego konkubenta (lat 4) w ten sposób, że biła ją rękoma i kapciem oraz kopała po całym ciele, szarpała, w tym za włosy, krzyczała na nią, wyzywała ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i poniżała.

WIĘCEJ

02.03.2015, dodał: Krzysztof Krzywak (Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zbąszynek)

Przemoc i uzależnienia w Gminie Zbąszynek

10 lutego br. w Chlastawie gm. Zbąszynek odbyła się konferencja dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uzależnieniom. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby.

- Ochrona rodzin przed przemocą i skutkami uzależnień to zadania nałożone na samorządy lokalne przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie tych ustaw Gmina podejmuje szereg uchwał – powiedziała Alina Jagaciak pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień a zarazem Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku wprowadzając w temat konferencji.

WIĘCEJ

13.02.2015, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

POLICJANCI BĘDĄ DYŻUROWAĆ W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – od 23 do 28 lutego 2015 r. - lubuska policja zorganizuje 24 punkty konsultacyjne w jednostkach Policji oraz uruchomi telefony zaufania. Pomocy i porad będą udzielać policjanci oraz specjaliści - przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony ofiar przestępstw – sądów, prokuratur, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp. oraz organizacji pozarządowych. 23 lutego 2015 r.   uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie Komendy  Wojewódzkiej  Policji przy ul. Kwiatowej 10, wejście od ul. Sielskiej, czynny w  godzinach  od 9.00 do 14.00.    Porad będą udzielać policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele Wydz. Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Każda osoba zainteresowana - ofiara przestępstwa lub osoba jej bliska  mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu : 9 738 14 84 lub 0 800 16 26 16 (numer bezpłatny).  W punkcie konsultacyjnym zostaną także udostępnione bezpłatne poradniki i ulotki informacyjne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto policjanci będą pełnili dyżury w punktach konsultacyjnych uruchomionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie w woj. lubuskim oraz Lubuskim Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze. Szczegółowy wykaz dyżurów policjantów znajduje się w załączonym wykazie. 

WIĘCEJ

11.02.2015, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

Ruszył nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje, iż ruszył nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Miejscem realizacji spotkań będzie siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach. Całkowity wymiar godzin: 60 h. zajęć (15 spotkań).

Osoby chętne do udziału w programie proszone są o zgłaszanie się do siedziby tut. Centrum.  

10.02.2015, dodał: Joanna Janicka (Ośrodek Pomocy Społecznej, Szprotawa)

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej

Wzorem roku ubiegłego na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie wznowione zostały bezpłatne porady w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i przemocą w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzez prowadzenie punktu porad prawnych i psychologicznych jak również udzielanie pomocy finansowej w ramach Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

WIĘCEJ

04.02.2015, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 lutego – 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

WIĘCEJ

02.02.2015, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Wyganiał żonę z domu, ciągnął ją za włosy, bił po głowie i ciele

Zielona Góra.  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 53-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie pomiędzy 14 października a 24 listopada 2014 r. w Zielonej Górze znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną w ten sposób , że będąc od wpływem alkoholu znieważał ją słowami obelżywymi, wyganiał z domu, ciągnął za włosy, bił po głowie i całym ciele.

WIĘCEJ

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x