lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Aktualności

14.03.2023, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

Informator Instytucji Pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Informator Instytucji Pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy, obejmujący 8 powiatów województwa lubuskiego tj.: Zieloną Górę oraz powiaty : Krośnieński, Nowosolski, Świebodziński, Wschowski, Zielonogórski, Żagański, Żarski.

 

WIĘCEJ

19.12.2022, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

Baza teleadresowa i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

Baza teleadresowa i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

WIĘCEJ

15.12.2022, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

Raport dotyczący skali zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałania mu na terenie województwa lubuskiego w 2021 r.

RAPORT DOTYCZĄCY SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA MU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2021 ROKU (na podstawie danych przekazanych Wojewodzie Lubuskiemu przez służby i instytucje w ramach monitorowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), sporządzony przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim we wrześniu 2022 roku.

WIĘCEJ

15.12.2022, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

SZKOLENIE "PRZEMOC WOBEC DZIECKA" 8-10 LISTOPADA 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno-warsztatową pn.:" Przemoc wobec dziecka" w terminie 8-10 listopada 2022 r., w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania

WIĘCEJ

13.12.2022, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

SZKOLENIA Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WRZESIEŃ 2022 ROK

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował we wrześniu 2022 roku trzy trzydniowe szkolenia metodą interaktywno – warsztatową.

WIĘCEJ

28.02.2022, dodał: Monika Seifert (Ośrodek Pomocy Społecznej, Świebodzin)

Nowa aktualność

Wykaz instytucji w Gminie Świebodzin udzielającym pomocy osobom dotkniętym, bądź będących świadkami przemocy w rodzinie.

07.05.2020, dodał: Aldona Żuk (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulęcin)

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poradnik został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Zawiera on praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf 

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x