lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Aktualności

04.12.2013, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

ZNĘCAŁ SIĘ NAD RODZINĄ. INTERWENIUJĄCĄ FUNKCJONARIUSZKĘ UDERZYŁ W TWARZ

Zielona Góra.  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 55-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 2008r. do 28 lipca 2013r., w podzielonogórskiej miejscowości znęcał się psychicznie nad członkami swojej najbliższej rodziny poprzez wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu oraz wyzywanie ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Nadto w dniu 28 lipca 2013r., naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji - kobiety, poprzez uderzenie ją ręką w twarz, podczas i w związku z wykonywaniem przez nią obowiązków służbowych.

WIĘCEJ

02.12.2013, dodał: Marta Skiba (Ośrodek Pomocy Społecznej, Kożuchów)

Dyżury psychologa

W każdy poniedziałek bezpłatne dyżury psychologa

WIĘCEJ

30.11.2013, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Prawa ofiar przestępstw

Każda osoba fizyczna, której dobro chronione prawem (m.in. życie, zdrowie, godność, wolność, mienie) zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi jest uznawana wg prawa za ofiarę i może żądać respektowania praw ofiary.

WIĘCEJ

30.11.2013, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET - "WINNY JEST ZAWSZE SPRAWCA"

GŁOS NADINSP. MARKA DZIAŁOSZYŃSKIEGO - KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI.  Trwa kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. W związku z organizowaną w dniach 25 listopada - 10 grudnia akcją na terenie całej Europy organizowane są działania ukierunkowane na pomoc i edukację osób pokrzywdzonych. W akcję zaangażowane są m.in. instytucje rządowe, Policja, Prokuratura, instytucje posiadające ustawową legitymację do ochrony rodziny tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki polityki społecznej, czy instytucje pozarządowe.

WIĘCEJ

29.11.2013, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

STOP PRZEMOCY W RODZINIE – INFORMATOR

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją „Contra Crimen” przygotował informator dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. 

WIĘCEJ

29.11.2013, dodał: Anna Stecel (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat nowosolski)

Program korekcyjno-edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że od marca 2014 roku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zapraszamy chętnych mężczyzn do udziału w programie. Prosimy również o zgłoszenia uczestników do programu przez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, kuratorów, Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli.

29.11.2013, dodał: Marta Kowalczuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat żarski)

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy domowej w Żarach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż od stycznia 2014 r.  rusza kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. W programie mogą uczestniczyć pełnoletni mężczyźni na zasadzie dobrowolności bądź skazani prawomocnymi wyrokami Sądu. o szczegółach programu można dowiedzieć się pod nr telefonu     68 363 06 82 lub 68 363 06 86 

WIĘCEJ

28.11.2013, dodał: Joanna Częstochowska (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

ZIĘĆ ZNĘCAŁ SIĘ PSYCHICZNIE NAD TEŚCIOWĄ

Zielona Góra.  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 osobom 38-letniemu mężczyźnie i 37-letniej kobiecie - małżeństwu. Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 6 września 2013r. do dnia 27 września 2013r w Zielonej Górze, znęcał się psychicznie nad swoją teściową w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których zmuszał pokrzywdzoną do określonego zachowania, zakłócał pokrzywdzonej spoczynek nocny poprzez głośne zachowywanie się, słuchanie głośno muzyki, celowe rozbudzanie pokrzywdzonej ze snu.  

WIĘCEJ

26.11.2013, dodał: Karolina Mazur (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miasto Gorzów Wlkp.)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zaprasza na Grupę Wsparcia dla osób doznających przemocy

Zapraszamy osoby doznające przemocy na cykliczne spotkania odbywające się w naszym ośrodku.

WIĘCEJ

26.11.2013, dodał: Justyna Kulka (Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim, Powiat krośnieński)

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie - stanowi załącznik do Niebieskiej Karty.

Zgodnie z § 2.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,  wszczęcie procedury  "Niebieska Karta"  następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej , Policji, GKdsRPA, oświaty, służby zdrowia, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Załącznik do Niebieskiej Karty - Karta B, wręczana jest ofierze. 

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x